రైతులకు ఉచిత పంటల బీమా పధకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్