ఏపీ ప్రెస్ అకాడమీ నూతన ఛైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు పదవీ బాధ్యతల స్వీకరణ