ఏపీ ప్రెస్ అకాడమీ నూతన ఛైర్మన్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన దేవిరెడ్డి శ్రీనాధ్