ఏపీ మహిళా కమీషన్ లోగోను ఆవిష్కరించిన ఏపీ సీఎం జగన్మోహాన్ రెడ్డి