ఏపీ మహిళా కమీషన్ లోగోను ఆవిష్కరించిన సీఎం వైయస్ జగన్