ఐదేళ్లలోపు పిల్లలున్న తల్లులకు వ్యాక్సిన్‌

    • థర్డ్‌వేవ్‌పై అంచనాలతో కార్యాచరణ

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులున్న తల్లులు 15 లక్షల నుంచి 20 లక్షల మంది ఉండవచ్చన్న అంచనా

    వీరికి వ్యాక్సిన్‌ ఇవ్వడంపై వయసు నిబంధనలు సడలిస్తూ మార్గదర్శకాలు జారీ