ఒంగోలు ప్రెస్ క్లబ్ లో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్న ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు