కందుకూరు ఘటన ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన ప్రెస్ అకాడమి చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ రావు