కొలీజియం వ్యవస్థ పనితీరుపై సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కరణ్ థాపర్ విశ్లేషణ