కోవిడ్ చికిత్స కోసం ప్రభుత్వం ఆక్సిజన్ , వ్యాక్సిన్ పరికాలపై ముందస్తు చర్యలు