కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కోసం మొబైల్ యాప్ లో రిజిస్ట్రేషన్