పేదింటి ఆడపిల్లల కోసం వైఎస్ఆర్ కల్యాణమస్తు, షాదీ తోఫా