వైఎస్సార్ హెల్త్ క్లినిక్ ల కోసం 146 భవనాల ఏర్పాటు