రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో రైతు దినోత్సవ వేడుకలు