గ్రామ సచివాలయ వాలంటీర్ల ఎంపిక కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్