నిరుపేదల ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కోసం రూ.6 వేల కోట్ల కేటాయింపు