సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ పాత్రికేయుల విభాగానికి స్వాగతం

ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు, జర్నలిస్టులకు వారధిగా వుంటూ సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేసెందుకు ఛైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు వినూత్న దృక్పదంతో పలు కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.

ప్రముఖ యూనివర్సిటీలతో కలసి ప్రెస్ అకాడమీ పాత్రికేయుల కోసం పలు కోర్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నైపుణ్యం పెంచే పలు శిక్షణ తరగతులను ఆన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తోంది.

ఈ విభాగంలో ప్రెస్ అకాడమీ కార్యక్రమాల వివరాలు, గత శిక్షణ తరగతుల వీడియోలు, వివిధ అంశాల వారీగా ఈ-పుస్తకాలు అందుబాటులో వుంటాయి.

శిక్షణ తరగతుల వివరాలు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు

సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు 16-12-2020 తేదిన ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ జర్నలిస్టులకు నిర్వహించిన ఆన్ లైన్ శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా ఏపీ...

విజయనగరం జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు

సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు 13-12-2020 తేదిన ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ జర్నలిస్టులకు నిర్వహించిన వర్చువల్ ఆన్ లైన్ శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా ఏపీ...

చిత్తూరు జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు

సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు 06-12-2020 తేదిన ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ జర్నలిస్టులకు నిర్వహించిన ఆన్ లైన్ శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా ఏపీ ప్రెస్...

కృష్ణా జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు

సి.రాఘవాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో కృష్ణా జిల్లా జర్నలిస్టులకు శిక్షణ తరగతులు 28-11-2020 తేదిన ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ జర్నలిస్టులకు నిర్వహించిన ఆన్ లైన్ శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా ఏపీ ప్రెస్...

జర్నలిజం కోర్సులు

జర్నలిస్టుల సంక్షేమం

ఈ - పుస్తకాలు

శిక్షణ తరగతుల వీడియోలు

Advertisment