రాప్టాడులో వర్చువల్ పధ్దతిలో మూడు రిజర్వాయర్ లకు శంకుస్థాపన