పేదల కోసం నిర్మించిన ఇళ్ళను పర్యవేక్షించిన సీఎం వైయస్ జగన్